Studier

Her har jeg samlet de forskellige logbøger og samlinger som jeg har til de forskellige kurser jeg har deltaget i i løbet af mine studier. Kurserne står i kronologisk rækkefølge, så de ældste kurser er i toppen og de nyeste er i bunden. Karakterer er givet i den nye skala (7-trins skalaen), eller, hvis kurset er et bestået/ikke bestået kursus, et for bestået.

Bemærk at kursushjemmesiderne fra og med blok 1 i år 2009, ligger på Absalon systemet i stedet for en åben hjemmeside - hvor der kræves en brugerkonto på KU for at få adgang.

Bachelor-uddannelse:

År Blok Kursus og kursusside Side K ECTS Diverse
2007 1 Fysik 1 (mekanik og relativitetsteori) Link 10 7.5 Laboratorieøvelser
2007 1 MatIntro Link 12 7.5 Afleveringer
2007 2 Fysik 2 (videregående mekanik) Link 10 7.5 Laboratorieøvelser
2007 2 Lineær algebra Link 12 7.5 Afleveringer
2008 3 Fysik 3 (termodynamik) Link 12 5 Øvelseslogbog
2008 3 Førsteårsprojekt Link 12 2.5  
2008 3 Matematik F Link 12 7.5
2008 4 Fysik 4 (elektrodynamik) Link 10 7.5 Laboratorieøvelser
2008 4 Analyse 1 Link 10 7.5 Afleveringer
2008 1 Fysik 5 (kvantemekanik I) Link 12 7.5 Laboratorieøvelser, Afleveringer
2008 1 Analytisk mekanik og kaos Link 12 7.5  
2008 2 Fysik 6 (elektrodynamik og bølger) Link 10 7.5 Laboratorieøvelser, Afleveringer
2008 2 Matematisk fysik 1 Link 12 7.5 Afleveringer
2009 3 Fysik 8 (kvantemekanik II) Link 12 7.5 Laboratorieøvelser, Afleveringer
2009 3 Dynamiske systemer og kaos Link 7 7.5
2009 4 Videnskabsteori og etik Link 7 7.5  
2009 4 Introduktion til atomfysik Link 7.5 Laboratorieøvelser, Afleveringer
2009 1 Datalogi for fysikere Link 7.5 Ugeopgaver
2009 1 Kerne- og partikelfysik intro Link 12 7.5  
2009 2 Fysik 7 (statistisk fysik) Link 12 7.5 Afleveringer
2010 3 Kvantefeltteori I Link 12 7.5  
2010 4 Computerfysik Link 12 7.5 Ugeopgaver
2010 4 Eksperimentel fysik Link 12 7.5 Laboratorieøvelser
2010 1+2 Bachelorprojekt Link 12 15 Projekt side

Mit samlede gennemsnit på bacheloruddannelsen var altså 11.1, og jeg optjente i alt 180 ECTS point.

Kandidat-uddannelse:

År Blok Kursus og kursusside Side K ECTS Diverse
2010 1 Neutronspredning Link 7.5 Projekter
2011 3 Magnetisme og magnetiske materialer Link 12 7.5 Afleveringer
2011 4 Eksperimentel røntgenfysik Link 12 7.5 Laboratorieøvelser
2011 1 Generel relativitetsteori Link 10 7.5  
2011 1 Anvendt statistik Link 12 7.5 Afleveringer
2011 2 Elementarpartikelfysik Link 4 7.5 Afleveringer
2011 2 Mangepartikelfysik I Link 4 7.5 Afleveringer
2011 3   Selvstændigt projekt Link 7.5  

Mit gennemsnit på kandidatuddannelsen er altså 9.0, og jeg har optjent 60 ECTS point. Jeg fortsatte herefter med en 4+4 PhD, så jeg har ikke lavet noget kandidatprojekt.

PhD-uddannelse:

Tidspunkt Kursus og kursusside Side ECTS Diverse
2012, marts Jana2006 workshop i Prag Link 1
2012, juni NBIA workshop om neutron-videnskab Link 5
2012, sept. DISCUS workshop i Erlangen Link 3
2012, sept. Responsible Conduct of Research Link 1
2012, blok 2 Krystallografi Link
2013, jan. Flipper2013 Link 2
2013, mar. ADD2013 Link 2
2013, sep. Introduction to University Pedagogy Link 3
2013, okt. Publishing and writing course Link 1
2013, okt. Time management course Link 1
2013, nov. Structural State of Minerals and Appl. Link 5
2013, nov. Mantid introductory course Link 1
2016, juli Aperiodic Crystals Link

Kurser jeg har været instruktor eller hjælpeunderviser i:

År Blok Kursus og kursusside Side Information
2011 4 Eksperimentel fysik Link Øvelses- og laboratorieunderviser
2011 1 Neutronspredning Link MATLAB intro og udviklede undervisningsside
2012 4 Eksperimentel fysik Link Øvelses- og laboratorieunderviser
2012 1 Neutronspredning Link MATLAB intro og øvelsesunderviser
2013 4 Eksperimentel fysik Link Øvelses- og laboratorieunderviser


Andre undersider

Skema

Jeg har gjort mit skema offentligt primært for at jeg selv hurtigt kan finde det, men hvis der skulle være andre som er nysgerrige for at se hvad jeg laver, så kan mit skema, og mine tidligere skemaer, ses ved at følge dette link.

Formelsamlinger

Jeg har efter hånden lavet en ordentlig bunke formelsamlinger til mange af de fag jeg har fulgt, og disse kan helt sikkert også være andre til hjælp. De kan ses ved at følge dette link.