Kurser

Tilbage til oversigtssiden.

Blok 2 - 2007

Logbog over lab-øvelser i Fysik 2

Dette er en logbog over de øvelser der foregår under Fysik 2's øvelser. Eftersom logbogen er en del af selve øvelserne vil jeg her skrive alt hvad vi laver samt lægge links op til relevante sider, dokumenter samt målinger. Primært vil jeg selvfølgelig lægge de rapporter op som vi har lavet på baggrund af det forsøg vi har lavet - de fleste af de andre ting er for det meste til at finde i denne.

Opbygningen af selve logbogen er som følger: Hver gang vi laver et forsøg skriver jeg kort op hvad vi har lavet samt hvilken gruppe jeg var i. På denne side vil jeg så enten skrive min/vores rapport eller lægge et link til hvor den kan findes.Uge 46 og 47

Logbog over øvelse 1 med dæmpet harmonisk oscillator

Fysik 2, hold 3
14.11.2007-21.11.2007
Vejledning kan hentes her.

Gruppemedlemmer

Mads Bertelsen, Nadja Frydenlund og Pia Jensen.

Forsøgsbeskrivelse og rapport

Formålet var at studere den harmoniske oscillator. I vores forsøg brugte vi en normal spiralfjeder til dette - og tog så en masse målinger via strain-gauges og LabView, for derefter at analyse vores data, der var delt op i tre dele:

Rapporten er at hente her og som LaTeX kildekode her. Desuden kan man her hente en zip-fil med alle vores målinger og dataanalyse.Uge 48

Logbog over øvelse 2 med faldmaskine

Fysik 2, hold 3
28.11.2007
Vejledning kan hentes her.

Gruppemedlemmer

Mads Bertelsen, Kasper Steenstrup og Pia Jensen.

Forsøgsbeskrivelse og rapport

Forsøget gik i det store og hele ud på at se på hvordan forskellige masser påvirker et hjul der bliver sat i rotation. Vi skulle lade en masse falde mens denne trak i et hjul, der så begyndte at rotere.

Formålet var derefter ved hjælp af LabView at finde ud af sluthastigheden for vores hjul når massen var faldet en kendt højde ned.

Rapporten er at hente her og som LaTeX kildekode her. Desuden kan man her hente en zip-fil med alle vores målinger og dataanalyse.Uge 50 og 51

Logbog over øvelse 3 med skråplan

Fysik 2, hold 3
12.12.2007-19.12.2007
Vejledning kan hentes her.

Gruppemedlemmer

Mads Bertelsen og Pia Jensen.

Forsøgsbeskrivelse og rapport

Vi skulle arbejde med en kugle der rullede ned via en rampe med indstillelig vinkel, for at kunne se på hvordan kuglen rullede og ud fra data for tider, steder og hastigheder finde tyngdeaccelerationen.

Rapporten er at hente her og som LaTeX kildekode her. Desuden kan man her hente en zip-fil med alle vores målinger og dataanalyse.