Kurser

Tilbage til oversigtssiden.

Blok 1+2 - 2010

Bachelorprojekt kursusbeskrivelse

I slutningen af bacheloruddannelsen skal der laves et bachelorprojekt. Dette kan gøres enten i grupper eller som enkeltperson, og kan være både teoretisk og eksperimentelt. Jeg har valgt at lave projektet sammen med Mads Bertelsen. Vores vejleder er Kim Lefmann.

Projektet kommer til at foregå som et halvtidsstudie på mit fjerde år, i blok 1 og 2. Dermed skulle vi altså gerne være færdige lige efter jul, i starten af 2011 (afleverings-deadline er 6. januar).

Vores projekt

Der er lavet en hjemmeside dedikeret til projektet - den kan ses her.

Projektet var oprindeligt først og fremmest og bygge en fusionsmaskine, en Farnsworth (eller Farnsworth–Hirsch) Fusor. Denne maskine fusionerer deuteriumpartikler ved en højspændingsfelt, og producerer en masse neutroner. Disse neutroner gør at vi vil bruge maskinen som en neutronkilde, og dette skal der så forhåbentligt arbejdes videre med i projektet.

Desværre betød en masse forsinkelser, ved værkstedet og med levering af ting og sager, at fusoren ikke kunne nå at blive færdig. I stedet kommer projektet til at handle om neutronmoderatorer - og vil primært bestå af en simulation af neutroner der kommer fra bestemte moderator-geometrier. Videre bliver der lavet nogle målinger med den gamle konstante neutronkilde, som allerede stod nede i kælderen. Fusoren vil der blive arbejdet videre på efter bachelorprojektet.

Et eksempel på de data vi har taget, og de data vi forventer ifølge vores simulation, kan ses på grafen nedenfor. Disse data er for en blok-moderator med en udhuling i form af en halvkugle. Simuleringsdataen er en foldning af de simulerede neutroner med størrelsen af vores detektor.

sph1