Kurser

Tilbage til oversigtssiden.

Blok 1 - 2009

Dette kursus var et frivilligt kursus jeg tog fordi der sådan set ikke var andet der lød sjovt i den blok. Så for den sags skyld var det vel meget sjovt at finde ud af hvorvidt jeg synes kerne- og partikelfysik var sjovt.
        

Kurset får bedømmelsen 1/5 fordi det var virkelig dårligt struktureret. Der var to forelæsere, en til hver del af kurset, og de arbejdede ikke sammen om noget. Derudover var der to bøger, begge alt for svære i forhold til det mål kurset havde. Pensum var alt for stort og kringlet i forhold til de forholdsvis simple krav der blev stillet.
Jeg har lavet en formelsamling til dette fag. Denne kan hentes her på hjemmesiden under Formelsamlinger.

Introduktion til kerne- og partikelfysik kursusbeskrivelse

I dette kursus får man en introduktion til kerne- og partikelfysikken, så man har nemmere ved at arbejde med begreberne herfra senere under uddannelsen. Kurset er dog ikke noget krav for at kunne specialisere sig inden for de to felter senere på kandidatuddannelsen.

De to bøger brugt i kurset var:

I henholdsvis kernefysik delen af kurset og partikelfysik delen af kurset.

En oversigt over hvad vi lavede i kurset kan ses i tabellen nedenfor. Bemærk at NP står for nuclear physics mens PP står for particle physics. Jeg har ikke skrevet de regnede opgaver op, da jeg ikke selv lavede nogen af dem.

Dato Fag Pensum Slides
31.08.2009 NP Kapitel 3 Download
02.09.2009 PP Kapitel 1-3 Download
07.09.2009 PP Kapitel 4 Download
09.09.2009 NP Udleverede forelæsningsnoter Download
14.09.2009 NP Kapitel 4 Download
16.09.2009 NP Kapitel 5.1 Download
21.09.2009 NP Kapitel 5.2-3 Download
23.09.2009 NP Kapitel 8, 9 og 13.1-3 Download
28.09.2009 NP Kapitel 19 Download
30.09.2009 PP Kapitel 5 og 6 Download
05.10.2009 PP Videre med kapitel 6 Download 1, Download 2
07.10.2009 PP Kapitel 7 og 8 Download 1, Download 2
12.10.2009 PP Kapitel 9 Download 1, Download 2
14.10.2009 PP Kapitel 10 og 11 Download 1, Download 2