Kurser

Tilbage til oversigtssiden.

Formelsamlinger

Nedenunder er det muligt at hente alle de forskellige formelsamlinger som jeg igennem tidens løb har skrevet til de fleste af de kurser jeg har deltaget i.

Jeg har dog ikke lavet formelsamlinger i fag hvor der var løbende evaluering, da jeg her ikke lige havde den ekstra tid til at arbejde i dybden med tingene - hvilket jeg kan nå når jeg sidder og har læseferie.

Bemærk at alle disse formelsamlinger er bygget op med det ene formål at jeg selv har kunnet lære at overskue stoffet og bruge det hurtigt i en eksamenssituation. Sig endelig til hvis du finder fejl i stoffet - men at bede mig om at ændre i skrivemåder og forklaringer har ingen nytte. Jeg har simpelt hen lavet dem på den måde jeg selv kunne lære mest af.Formelsamlinger til matematiske fag

Forside

Introduktion til matematik (MatIntro)

Denne formelsamling blev oprindeligt lavet til den sidste af prøverne i MatIntro, med en opsamling over hele fagets pensum.
Siden hen har jeg fået den udgivet hos Forlaget SB, og formelsamlingen kan købes i Bogladen og på diverse onlineforhandlere af bøger, til den moderate sum af 39,- kr. Den har ISBN-nummer 9788791433627.
Af samme grund kan jeg heller ikke tillade downloads af samlingen mere, hvorfor den kun er her for komplethedens skyld.

Forside

Introduktion til matematik (MatIntro)
NY UDGAVE

Dette er en ny-udgivelse af min gamle matintro-formelsamling, der indeholder alle de gamle og afprøvede formler, sammen med flere nye forklaringer, formler og figurer. Den er blevet gennemarbejdet endnu bedre, og kan bruges af en bredede skare af studerende (og er også mere relevant for videre kurser, og andre bøger).
Den er udgivet hos Polyteknisk Forlag, og kan købes online og i Polyteknisk bogladerne, til lige under 50 kr. Den har ISBN-nummer 8770782407/9788770782401 (2. oplag med en enkelt rettelse, fra sommeren 2014, har ISBN 9788750210726).

Forside

Lineær Algebra (LinAlg)

Denne formelsamling er knapt så omfattende som mine andre formelsamlinger. Jeg har opbygget formelsamlingen over en anden formelsamling jeg fandt til samme kursus, og har sådan set bare udbygget og omskrevet denne. Derfor gennemgår denne samling ikke trivielle ting som Gauss-elimination og begreber som lineære ligningssystemer.

Forside

Matematik for fysikere (MatF)

Denne formelsamling gennemgår hele det omfattende pensum i MatF, og kommer altså rundt om rækker og grænser, vektorfelter, linie-, flade- og rumintegraler, Fourierrækker og partielle differentialligninger løst både med og uden separation af de variable.
Dertil kommer en god bunke huskeregler til løsninger af typeopgaver, der næsten altid dukker op til eksamen, samt en række parameterfremstillinger og regneregler. Til sidst i samlingen er der et større indeks som man kan slå op i for at finde hurtigt rundt i dokumentet.Formelsamlinger til obligatoriske fysikfag

Forside

Fysik 2 (klassisk mekanik II)

Denne formelsamling indeholder en gennemgang af emnerne rotation af stive legemer, rotationel bevægelsesdynamik, ligevægtstilstande, tyngdekraft, periodisk bevægelse og mekaniske bølger. Derudover er der i slutningen af samlingen en større tabel over diverse legemers inertimoment inkl. forklarende figurer.
Rundt omkring i formelsamlingen er desuden nogle ret så farverige tegninger af forskellige situationer der bliver forklaret. Jeg havde tænkt mig at lave dem lidt pænere i PSTricks, men jeg fik det aldrig gjort...

Forside

Fysik 3 (termodynamik)

Denne formelsamling gennemgår energi i termodynamikken, termodynamikkens hovedsætninger, vekselvirkninger, motorer og kølemaskiner, fri energi og en smule Boltzmann statistik. Der ud over er der en større liste med relevante konstanter og enheder, samt et omfattende indeks til sidst.

Forside

Fysik 4 (elektrodynamik)

Denne formelsamling starter ud med lige at genopfriske den matematik fra MatF der skal bruges for at kunne arbejde videre med faget. Derefter gennemgås emnerne elektrostatik, elektriske felter i stoffer, magnetostatik, magnetiske felter i stoffer og til sidst elektrodynamik med Maxwell's ligninger.
Derefter kommer der en omfattende liste over eksempler med resultater fra bogen over diverse systemer, samt en større liste over enheder og konstanter der er gode at have når man sidder til eksamen.

Forside

Fysik 5 (kvantemekanik I)

Denne formelsamling gennemgår den første del af kvantemekanikken, fra bølgefunktionen over Schrödingerligningen, frem til Hilbert rum, flere dimensioners løsninger og identiske partikler.
Bagerst i samlingen er en liste over relevante integraler og matematiske formler, og Fourierserier og -transformationer gennemgås.

Forside

Fysik 6 (elektrodynamik og bølger)

Denne formelsamling gennemgår hvordan man regner med elektriske kredsløb. Derefter indeholder den en masse formler angående bølger, generelle bølger, plane bølger, sfæriske bølger og stående bølger. Derfter ses der på elektromagnetiske bølger, og til sidst på potentialer for at se hvordan de elektromagnetiske bølger opstår (den elektriske dipol bruges som et eksempel).
Bagerst i formelsamlingen er en oversigt over regninger med komplekse tal, Fourierserier og -transformationer samt et kort eksempel med en typisk differentialligning.

Forside

Fysik 7 (statistisk fysik)

Denne formelsamling er en oversigt over de vigtigste formler og sammenhænge i pensum fra kurset Fysik 7 - Statistisk fysik. Her gennemgås typisk statistisk matematik, derunder eksperimentielle usikkerheder og termodynamik, samt kvantemekanik og statistisk matematik på dette. Til sidst gennemgås også lidt om fermioner og bosoner, herunder bose-statistik.

Forside

Fysik 8 (kvantemekanik II)

Denne formelsamling gennemgår metoderne lært i det videregående kvantemekanik-kursus. Dette er blandt andet pertubationsregning (både tidsafhængig og -uafhængig), WKB-approksimationen og variationsregning.
Bag i formelsamlingen er en samling af integraler og andre matematiske hjælpeformler som vi har brugt igennem regneøvelserne i kurset.Formelsamlinger til andre fysikfag

Forside

Analytisk Mekanik og Kaos

Denne formelsamling er egentlig mere en notesamling. Den beskriver beviser og gennemgår dem i mindste detalje, så der bare ikke er noget der kan misforståes. Den er bygget op efter de otte eksamensspørgsmål som vi blev givet på forhånd, men er på samme tid også bygget op omkring bogens måde at lave tingene på.
Emnerne strækker sig fra D'Alemberts princip og Lagrangeformalismen, over variationsregning og Hamiltonformalismen via oscillationer, og frem til kanoniske transformationer til Hamilton-Jacobi teorien.

Forside

Dynamiske Systemer og Kaos

Denne formelsamling gennemgår det vigtigste af pensum fra kurset, en-dimensionelle ulineære systemer, to-dimensionelle lineære og ulineære systemer, en-dimensionelle maps, bifurkationer og grænsecykler. Der er ikke rigtig taget noget kaos-teori med, da dette ikke er eksamensrelevant.

Forside

Introduktion til kerne- og partikelfysik

Denne formelsamling indeholder størstedelen af det pensum der blev gennemgået i kurset, delt op i de to dele over henholdsvist kernefysik og partikelfysik. Emner der bliver gennemgået er skalmodellen, alfa- og betahenfald, fission samt masser af ting under standardmodellen, som f.eks. leptoner og hadroner, den stærke og svage kernekraft, electroweak teori, kvantekromodynamik mm.
Bemærk dog at indekset i slutningen af formelsamlingen kun gælder for kernepartikel delen af samlingen, da jeg ikke har haft tid til at lave et indeks for partikelfysik delen endnu.

Forside

Kvantefeltteori 1

Denne notesamling gennemgår teorien til de syv eksamensspørgsmål stillet til eksamen i kurset. Samlingen er primært lavet så jeg selv har kunnet overskue det rimelig svære pensum i kurset. Jeg går efter kapitlerne i det fulgte notesæt og skriver om de vigtigste beviser, sætninger og metoder. Eksamensspørgsmålene er givet i et appendiks i dette notesæt, hvor jeg også har lavet en lille gennemgang af hvad der giver mening at tale om til selve eksamen.
Jeg havde desværre ikke tid til at lave et indeks i denne notesamling, men det kommer måske en gang.

Forside

Magnetisme og Magnetiske Materialer

Denne notesamling gennemgår teorien til de syv eksamensspørgsmål stillet til eksamen i kurset Magnetisme og Magnetiske Materialer. Samlingen er primært lavet til mig selv, for at danne et overblik over stoffet. Jeg går efter kapitlerne i den fulgte bog, Magnetism in Condensed Matter af S. Blundell, og derefter gennemgås de notesæt der også er blevet udleveret. Jeg skriver primært forståelses-ting, og ikke beviser, da disse ikke forventes til eksamen.

Forside

Eksperimentel Røntgenfysik

Denne notesamling gennemgår teorien til de fem eksamensspørgsmål stillet til eksamen i kurset Eksperimentel Røntgenfysik. Samlingen er lavet til mig selv for at danne et overblik over pensum, og jeg følger kapitlerne i den brugte bog, J. Als-Nielsen og D. McMorrow's Elements of Modern X-ray Physics. Videre gennemgår jeg kort hvad vi lavede i de fem eksperimentelle projekter, hvor der er koblet én til hvert eksamensspørgsmål.

Forside

Generel Relativitesteori og Kosmologi

Denne notesamling gennemgår teorien til de fem eksamensspørgsmål stillet til eksamen i kurset Generel Relativitetstori og Kosmologi. Jeg lavede samlingen i løbet af min eksamenslæsning, som en hjælp til at huske det hele, og jeg følger kapitlerne i den brugte bog, Sean M. Carroll's An Introduction to General Relativity - Spacetime and Geometry.

Forside

Condensed Matter Theory I

Denne meget korte formelsamling laver en oversigt over ofte brugte formler fra den brugte bog, Henrik Bruus og Karsten Flensberg's Many-Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics. Der var en 24 timers tag-hjem-eksamen i kurset, så jeg fik ikke læst meget op.