Kurser

Tilbage til oversigtssiden.

Blok 4 - 2011

Eksperimentel fysik er et kursus der skal være en ordentlig introduktion til rapport- og artikelskrivning, samt usikkerhedsbereninger og generelt hvordan man viser sine data og resultater frem. Videre lærer man også at komme ordentligt ind i MatLAB.

Eksperimentel fysik studenterinstruktor

Jeg tog kurset i 2010, og dette var det første år kurset blev holdt. Dengang var vi kun 8 personer der tog det, mens vi i år er hele 48. Derfor er der selvfølgelig brug for lidt hjælp - så jeg er, sammen med Mads Bertelsen, studenterinstruktor på kurset.

I kurset blev der både brugt bøger og udleverede notesæt. Disse var som følger:

Videre blev nogle ekstra notesæt og bøger også anbefalet. Disse var som følger:

De MATLAB opgaver der blev stillet i løbet af kurset er beskrevet længere nede på siden, og der er også inkluderet .m-filer der viser løsningerne. Et samlet dokument med alle mine løsninger på opgaverne kan dog også hentes nedenfor:

De studerende skulle i alt lave 4 eksperimentelle øvelser, hvoraf to var fastlagte øvelser, én var valgfri mellem en række forudbestemte øvelser, og ét var fuldt ud valgfrit projekt, som grupperne kunne lave selvstændigt eller ude i nogle af forskergrupperne. Nedenfor er oplistet de øvelser som vi havde gjort klar til grupperne, inkl. disses øvelsesvejledninger:

Øvelse Vejledning Beskrivelse
   Obligatoriske øvelser
iPod Touch accelerometer Hent Grupperne får udleveret en iPod Touch, hvorpå de kan installere et seismogram-program (iSeismometer), som de kan bruge til at gemme det indbyggede accelerometers læsninger.
   MATLAB .m-fil til indlæsning af data: Hent
Vippe som vægt Hent Her skal grupperne lære at lodde og sætte et kredsløb sammen. De skal arbejde med strain gauges på en vippe, og bruge vippen som en vægt til at finde massen af et ukendt lod.
   Manual til lock-in forstærker: Hent
   Valgfri øvelser
Ultralyd Hent I denne øvelse får de studerende udleveret nogle ultralydshøjttalere og en mikrofon der kan opfange lyden. Højttalerne sættes til en frekvensgenerator, og de kan så arbejde f.eks. med at finde bølgelængden vha. interferensforsøg.
Spektrometer Hent I denne øvelse får gruppen et spektrometer, og kan se på forskellige spektrallamper, pærer og alternative lyskilder.
   Spektrallinier fra databog: Hent
Spionaflytning Hent I denne øvelse skal de studerende opstille et spionaflytningssystem til at lytte på lyde via en glasrude og en fotodiode og laser.
Koincidens I denne øvelse skal der arbejdes med koincidens og kosmiske partikler. Grupperne kommer til at lære om NIM moduler og metoder fra kernefysikken.

Nedenfor er en oversigt over hvad vi lavede i kurset:

Uge Dag Beskrivelse
   Introduktions-uge
1 Tirsdag Introduktion til kurset
Usikkerheder (Taylor kap. 1 og 2)
MatLAB (note kap. 3, s. 3-7, 10-12, 14-15, 18-19, 22-25 og kap. 5, s. 2-4)
MATLAB øvelser på ekstern hjemmeside (løsninger):
    Basic Syntax and command-line opgave 1-6 og 8
    Basic Array Syntax opgave 1-3
Torsdag Usikkerheder videre (Taylor kap. 3 og 4)
MatLAB videre (note kap. 4, s. 1-25 og kap. 5, s. 17-23)
MatLAB øvelser (omskrevne Taylor opgaver, opgavetekst, løsninger)
Gæsteforedrag af Mogens Levinsen (sonoluminiscens)
LaTeX introduktion (slides, handout, handout med noteplads, sample .tex dokument)
   Eksperiment-uger
2 Tirsdag Statistik videre (Taylor kap. 4 og 5)
Hold 1: MATLAB øvelser (Saras data, opgavetekst, data, løsninger)
Hold 2: Eksperimentelle øvelser
Gæsteforedrag af Jan Thomsen (laserfysik)
Torsdag Statistik videre (Taylor kap. 5)
Foredrag om at skrive gode rapporter (note)
Hold 2: MATLAB øvelser (samme som tirsdagens)
Hold 1: Eksperimentelle øvelser
Gæsteforedrag af Anders Svensson (is og klima)
3 Tirsdag Fitning, mindste kvadraters metode, rette linier (Taylor 8.1-8.5 eller Numerical Recipes 15.0-15.2)
Hold 1: MATLAB øvelser (fitning, opgavetekst, løsninger)
Hold 2: Eksperimentelle øvelser
Gæsteforedrag af Eugene Polzik (QUANTOP)
Torsdag Fitning videre, ikke-lineære fits (Numerical Recipes 15.5-15.6)
Mere om rapportskrivning (note)
Hold 2: MATLAB øvelser (samme som tirsdagens)
Hold 1: Eksperimentelle øvelser
Gæsteforedrag af Kim Lefmann (neutronspredning)
4 Tirsdag Poisson fordelingen (Taylor kap. 11)
Mere om rapportskrivning (note)
Hold 1: MATLAB øvelser (ikke-lineær fitning, opgavetekst, løsninger)
Hold 2: Eksperimentelle øvelser
Gæsteforedrag af Ian Bearden (CERN)
Torsdag Om videnskabelig skrivning (Chicago Guide kap. 1-4)
Hold 2: MATLAB øvelser (samme som tirsdagens)
Hold 1: Eksperimentelle øvelser
Gæsteforedrag af Johan Fynbo (astronomi og kosmologi)
Gæsteforedrag af Jesper Nygård (kvantetransport)
   Eksperiment-opsamlingsuge
5 Tirsdag Videnskabelig etik (Ian)
Eksperiment pi
Torsdag Om review (Chicago guide kap. 6) (Ian)
Eksperiment pi
MATLAB øvelser (avanceret statistik, slides, opgave 0, opgave 1+2, opgave 1+2 løsninger, opgave 3, opgave 3 løsninger)
Gæsteforedrag af Poul Martin Bendix (optisk biofysik)
Gæsteforedrag af Troels Petersen (avanceret statistik)
   Projekt-uger
6 Tirsdag
Torsdag Gæsteforedrag af Erik Johnson (historisk eksperimentalfysik)
Gæsteforedrag af Morten Bo Madsen (Mars-eksperimenter)
7 Tirsdag
Torsdag
8 Tirsdag
Torsdag Om mundtlige præsentationer, med eksempler fra frivillige.
Gæsteforedrag af Robert Feidenhans'l (røntgenfysik)
   Eksamens-uge
9 Tirsdag Konference 1 om formiddagen
Konference 2 om eftermiddagen
Torsdag Konference 3 om formiddagen
Konference 4 om eftermiddagen