Kurser

Tilbage til oversigtssiden.

Blok 1 - 2010

Neutronspredning kurset handler om neutroner, og koncentrerer meget af arbejdet om simulationer i simulerings-pakken McStas.
        

Kurset får en høj bedømmelse fordi det er både spændende og godt sat sammen. Der var en del problemer med computere i det lokale vi sad i, og der manglede ekstra hjælp til problemer med diverse programmer, men samlet set var det et virkelig godt kursus, især med turen til PSI!

Neutronspredning kursusbeskrivelse

Kurset køres ved brug af dele af et sæt af forelæsningsnoter. De udleverede kapitler kan hentes nedenfor, alle skrevet af Kim Lefmann (nogle gange med input fra andre):

Videre blev der under SANS (small angle neutron scattering) delen af kurset også brugt et ekstra uddrag af et notesæt skrevet af Kell Mortensen. Disse kan hentes her. Under projekt 1 blev der desuden brugt en lille note om FullProf pakken. Denne kan hentes her.

En oversigt over hvad vi lavede i kurset kan ses i tabellen nedenfor:

Uge Dag Opgaver Emne
1 Tirsdag 2.5.3 Introduktion til neutroner (kap. 1-2)
Torsdag 3.4.2, 3.4.3, 4.4.1 Neutron optik og instrumenter (kap. 3), introduktion til McStas
2 Tirsdag 4.5.2, 7.11.1 Diffraction fra krystaller (kap. 7)
Torsdag 7.11.2, 7.11.3 (til projekt1) Krystallografi (kap. 7), start på projekt1 (7.12)
3 Tirsdag Krystallografi fortsat
Torsdag Introduktion til FullProf analyse pakke, videre med projekt1
4 Tirsdag 5.4.1 Small angle neutron scattering (kap. 5 + ekstra noter)
Torsdag Small angle scattering og biologiske forsøg, start på projekt2 (5.5)
5 Tirsdag 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 Videre med projekt2
Torsdag Videre med projekt2
6 Tirsdag 8.7.1 Introduktion til fononer (kap. 8)
Torsdag Reflektrometri (ikke i noterne), start på projekt3 (8.8)
7 Tirsdag Kvantemekanik bag scattering (kap. 2.4), videre med projekt3
Torsdag Videre med fononer (kap. 8.3-5), videre med projekt3
8 Tirsdag Magnetisk diffraktion (kap. 9)
Torsdag Mere magnetisme, magnetisk eksitation (kap. 10), Ken Andersen gæsteforelæsning om ESS

Kurset er et bestået/ikke bestået kursus med løbende evalueringer: Tre projekter afleveres i løbet af kurset, og et sidste udføres så det eksperimentelle arbejde foregår på neutron-faciliteten hos PSI i Schweiz.