Kurser

Tilbage til oversigtssiden.

Blok 3 - 2008

Fysik 3 er et obligatorisk kursus, der omhandler termodynamik.
        

Kurset får bedømmelsen 2/5 fordi det var et meget kedeligt kursus, med et pensum som over hovedet ikke interesserer mig. Øvelserne imellem forelæsningerne hang over hovedet ikke sammen, og lærte os ikke nok om emnet (aka. de var spild af tid). Eksamen var desuden meget dårligt lavet.
Jeg har lavet en formelsamling til dette fag. Denne kan hentes her på hjemmesiden under Formelsamlinger.

Fysik 3 kursusbeskrivelse

Fysik 3 er det tredje af de obligatoriske fysikkurser, denne gang omhandlende termodynamik (varmelære).

Begreberne temperatur, varme, arbejde, energi, fri energi og entropi defineres nøje i forbindelse med introduktion af termodynamikkens 1. og 2. hovedsætninger. Yderligere beskrives tilstandsligningen (idealgasloven) og begrebet varmekapacitet. Konsekvenserne af hovedsætningerne i konkrete fysiske situationer beskrives for eksempel ved brug af termodynamiske (PV) diagrammer. Begrebet multiplicitet og tilstandssum introduceres sammen med den sandsynlighedsteoretiske definition på entropien. Sammenhængen mellem entropi og varme etableres.

Bedømmelse i kurset er 2/3 for den skriftlige eksamen og 1/3 for førsteårsprojektet. Derudover skal tre skriftlige prøver igennem kurset godkendes for at man kan bestå. Vores lærebog er

I løbet af kurset skulle der afholdes tre prøver af hver omkring en times varighed. I hver prøve kunne der maksimalt indtjenes 100 point, og man skal i alt i kursets slutning have fået 150 point for at få lov til at gå til eksamen. Mine resultater for prøverne er som følger:

En oversigt over de ting vi har lavet i løbet af de forskellige uger i kurset er at finde i tabellen herunder.

Uge Ugetema Læsepensum Regneøvelser Eksperiment
6 Termodynamiske variable, idealgasloven, ligefordelingsloven. Kap. 1, s. 1-20 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, (1.16), 1.18, 1.19 Kraft og tryk.
7 Varme, arbejde og energi. Første hovedsætning, varmekapacitet, entalpi. Kap. 1, s. 21-37 1.26, 1.27, 1.28, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.37, 2.12, 2.13 Adiabatisk udvidelse.
8 Anden hovedsætning, multiplicitet, entropi. Kap. 2, mandag: s. 49-66, onsdag: s. 66-84 Prøve 1
1.41, 1.45, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
Arbejde og varme.
9 Entropi og varme. Paramagnetisme, kemisk potential. Kap. 3, mandag: s. 85-97, onsdag: s. 98-107 2.16, 2.23, 2.24, 2.29, 2.30, 2.31 Ligevægt og terningespil.
10 Carnot cyklus, maskiner, køling. Frie energier. Kap. 4, mandag: s. 108-121, onsdag: s. 122-131 Prøve 2
Opgaverne denne dag er lidt specielle, de er givet i denne pdf fil.
Gastermometer, det absolutte nulpunkt og termodynamiske processer.
11 Boltzmann statistik, tilstandssum. Kap. 5 og 6, mandag: s. 149-165, onsdag: s. 220-225 3.11, 3.12, 3.13, 3.28, 3.33, 3.34, 4.1 Statistik og sandsynlighed.
12 Maxwells hastighedsfordeling. Maximum entropi og Lagrangemultipliers. Kap. 6, mandag: s. 226-246 Påskeferie onsdag Boltzmann statistik og tilstandssum.
13 Fortsættelse fra uge 12. Kap. 6, onsdag: s. 247-255 Prøve 3
6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.13, 6.16, 6.20
Påskeferie mandag