Dokumenter

Samlinger af rapporter

Fysikrapporter fra gymnasiet

Jeg har dedikeret en underside til fysikrapporter. Til fysikrapporterne er der en lille beskrivelse med formål med øvelsen, antal sider og karakter for rapporten.

Kemirapporter fra gymnasiet

Endnu en underside, denne gang til kemirapporter, da disse også fylder en del. Til disse er der også lidt forklaringer samt sidetal og karakter.

Universitets laboratorie-rapporter

En liste over de forskellige laboratorierapporter jeg har været med til at lave i løbet af de kurser jeg har deltaget i. Der var ingen egentlig bedømmelse på alle disse rapporter.

Formelsamlinger

Jeg har efter hånden lavet en del formelsamlinger til de fag jeg har deltaget i. Indtil videre er en enkelt af dem blevet udgivet (MatIntro), mens resten nok aldrig bliver det.Større projekter

Forside

Kandidatspeciale
Structural investigation of La(2-x)Sr(x)CuO(4+y)

Mit kandidatspeciale omhandlende superstrukturen kendt som staging fra det strukturelt lignende materiale LaNiCuO(4+y), undersøgt med både neutroner og røntgenstråling.

Der er også lavet en underside på denne hjemmeside dedikeret til denne opgave, denne kan findes her.

Forside

Bachelorprojekt
Investigation of neutron moderators with spherical voids

Mit bachelorprojekt, skrevet sammen med en enkelt anden person, omhandlende moderering af neutroner, af neutronfluxens afhængighed af moderatorgeometri.

Der er også lavet en underside på denne hjemmeside dedikeret til denne opgave, denne kan findes her.

Forside

Førsteårsprojekt
Levetid af K-skal eksiteret kobber

Mit førsteårsprojekt, skrevet sammen med to andre, omhandlende målingen levetiderne for den eksiterede tilstand af kobber til henfald ved K alpha 1 og K alpha 2 overgangene.

Forside

Større Skriftlig Opgave
Karakteristika for en magnetisk optisk fælde (laserkøling)

Min SSO fra december 2006 om teorien bag en magnetisk optisk fælde og omkring et forsøg udført over to dage på H.C. Ørsted Institutet i samarbejde og under vejledning af specialestuderende Louise Kindt og Anders Brusch. Hvis man kan lide databehandling af data der ingen mening giver så er denne her opgave guf!