Kurser

Tilbage til oversigtssiden.

Blok 4 - 2011

Eksperimentel røntgenfysik afleveringer

I løbet af kurset blev der lavet 7 eksperimentelle projekter, hver med en tilhørende rapport-aflevering. Disse lagde grundlaget for de 7 eksamensspørgsmål i kurset. De kan alle hentes nedenfor:

Opgave Beskrivelse
Detektorer Introduktion til to detektorer, en Si og en CdTe detektor. Der måles på adskillige kendte kilder for at energi-kalibrere, og spektret fra en røgdetektor og afpilning af tape undersøges.
Laue-diffraktion Der ses her på et PbS krystal, der er et simpelt kubisk krystal, og der laves røntgen back-scattering målinger på en bestemt slags røntgen-film der kan aflæses med en speciel scanner. Forsøget er lavet på RISØ.
Spredning fra gas Der måles på spredning fra tre forskellige gasser: Ar, Kr og CF4. Forsøget er lavet på Cassiopeia I911-1 beamline på MAX-lab i Lund, Sverige.
Compton spredning Der måles her på fotoner der er blevet spredt af et stykke kapton film, for at se hvilke energier der kommer for forskellige spredningsvinkler. Forsøget er lavet på Cassiopeia I911-1 beamline på MAX-lab i Lund, Sverige.
Reflektrometri Der ses her på reflekteometri fra forskellige multilags-prøver, bl.a. en multilags-prøve fra Space Center og en prøve fra RUC der skulle undersøges for hvor tykt et pådampet lag var. Forsøget er lavet på Cassiopeia I911-1 beamline på MAX-lab i Lund, Sverige.