Kurser

Tilbage til oversigtssiden.

Blok 4 - 2009

Eksperimentel fysik afleveringer

I løbet af kurset blev der lavet 2 laboratorierapporter samt en enkelt laboratorie-artikel. Videre blev der også lavet en artikel og et foredrag for det endelige projekt. Disse kan alle findes nedenfor:

Opgave Beskrivelse
Hent rapport Rapport over et forsøg hvor vi lavede vores egen vægt vha. strain gauges og en Wheatstone bro.
Hent rapport Rapport over et forsøg hvor vi lavede en spionaflytningsudstyr vha. en laser og en fotodiode.
Hent artikel Artikel over et forsøg med koincidensmålinger af kosmiske partikler i plastiske scintillatorer.
Hent artikel Artikel over vores endelige projekt, et arbejde med en neutrondetektor.
Hent slides Slides til mit foredrag over det endelige projekt.