Kurser

Tilbage til oversigtssiden.

Blok 4 - 2009

Introduktion til Atomfysik er et kursus jeg har taget frivilligt, der omhandler atomfysik helt fra grunden.
        

Dette kursus får bedømmelsen 4/5 fordi det helt klart er et kursus jeg vil anbefale folk at tage. Det indeholder masser af relevant stof, og var spændende at komme igennem, om end en smule på den svære side.

Introduktion til atomfysik kursusbeskrivelse

Dette kursus var en, som navnet også siger, en introduktion til atomfysikken. Vi lærte i nogenlunde kronologisk rækkefølge hvordan atomfysikken er blevet frembragt, og startede altså med Bohrs teori om hydrogenatomet, og fortsatte derefter med Schrödingerligningens løsning af hydrogenatomet. Herefter lærte vi hvordan man har forskellige korrektioner på denne løsning for at gøre den relativistisk korrekt mm.

Desuden har vi også arbejdet med større atomer, primært helium og alkali-grundstofferne. Til sidst har vi også fået en lille introduktion til vekselvirkninger vha. stråling og laserkøling.

I kurset brugte vi bogen

Nedenfor ses en oversigt over hvad vi lavede i de forskellige uger:

Dato Emne Pensum Opgaver
21.04.2009 Hydrogenatomet 1, 2.1 Hent, løsninger
24.04.2009 Stråling 1.7, 7.1-3 Hent, løsninger
28.04.2009 Linieprofiler og udvalgsregler 2.2, 8.1 Hent, løsninger
05.05.2009 Finsstruktur og lamb skift 2.3 Hent, løsninger
12.05.2009 Helium 3 Hent, løsninger
15.05.2009 Mange-elektron atomer 4 Hent, løsninger
19.05.2009 Kobling af angulære momenter 5.1-4, 5.6 Hent, løsninger
22.05.2009 Hyperfin struktur 6.1-2 Hent, løsninger
26.05.2009 Zeeman effekten 1.8, 5.5, 6.3 Hent, løsninger
29.05.2009 Molekyler Hent, løsninger
02.06.2009 Laserkøling 9.1-5
09.06.2009 Spektroskopi, laboratorierapport gennemgang,
lasere, Einstein koefficienter
7.4, 7.6, 8.1-4 Hent, løsninger
12.06.2009 Atomure 6.4, 8.5, 9.9

Under kurset lavede vi to obligatoriske afleveringsopgaver og en enkelt laboratorierapport. Afleveringsopgaverne kan findes her mens laboratorierapporten kan findes her. Eksamen bestod af at skulle fremlægge en artikel omhandlende et emne inden for pensum. Den artikel jeg trak kan findes her, og mit dias-show til fremlæggelsen kan hentes her.

Jeg vil desuden gerne lige opliste alle de artikler som der blev trukket af til denne eksamen (så kan det næste hold jo se hvad det er for noget de risikerer at komme op i):