Kurser

Tilbage til oversigtssiden.

Blok 4 - 2009

Videnskabsteori og Etik er et obligatorisk kursus, der omhandler etikken bag fysikken.
        

Dette kursus får bedømmelsen 2/5, og det var klart noget jeg ville have undgået hvis det ikke havde været obligatorisk. Det omhandler en masse historie, love, filosofi og etik - hvoraf jeg kun interesserer mig en smule for de to sidste. Forelæsningerne var kedelige, diskussionstimerne fungerede ikke, og den opgaven med at lave et afsluttende projekt manglede information.

Fysikkens videnskabsteori og etik kursusbeskrivelse

Kurset var delt op i emner der foregik over hele uger, med forelæsninger om forskellige tekster fra et kompendium samt diskussionstimer, hvor vi også diskuterede forskellige tekster.

I kurset brugte vi bogen

I slutningen af kurset skulle man skrive en opgave indeholdende noget inden for emnerne i kurset, og jeg valgte at skrive om videnskabens ansvar og Andrei Sakharov. Min opgave kan hentes her.

Nedenfor ses en oversigt over hvad vi lavede i de forskellige uger:

Uge Emne Forelæsningslæsestof Diskussionslæsestof
1 Rationalisme og empirisme HK s. 11-50 A. F. Chalmers: 'Induktivisme: Videnskabelig erkendelse er udledt af erfaringen', 'Induktionsproblemet', 'Iagttagelsers teoriafhængighed'
HK s. 71-90
2 Falsifikation eller forpligtelse? HK s. 50-63, 215-226
Niels F. Hansen: 'Solen i centrum'
Karl R. Popper: 'Videnskaben: Gisninger eller genfrivelse'
Sven O. Hansson: 'Falsificationism falsified'
3 Anarkisme og kontroverser i naturvidenskaberne HK s. 63-67, 267-299
Helge Kragh: 'Multiverset - videnskab eller metafysik?'
Bernard Carr og George Ellis: 'Universe or multiverse?'
Andrew S. Yang: 'Matters of demarcation: Philosophy, Biology, and the evolving fraternity between disciplines'
HK s. 71-157
4 Etiske og sociale problemstillinger i naturvidenskaberne HK s. 317-346
Vibeke Birkmann og Paul Bridgwater: 'Etiske teorier'
Niels Bohr: 'Åbent brev til de forenede nationer'
Werner Heisenberg: 'Om forskerens ansvar'
5 Matematikkens historie Philip J. Davis og Reuben Hersh: 'The mathematical experience'
Eugene Wigner: 'The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences'
Henrik K. Sørensen: 'What's experimental about experimental mathematics?'
Bart van Kerkhove og Jean P. van Bendegem: 'Pi on Earth, og mathematics in the real world'
Mark Colyvan: 'The miracle of applied mathematics'
6 Naturvidenskab, teknologi og samfund Keld Nielsen: 'Tekonologifilosofi' Vannevar Bush: 'Science - The endless frontier'
George Wise: 'Science and technology'
7 Naturvidenskab og filosofi Mikkel W. Johansen: 'Fra faktura til forskning' Immanuel Kant: 'Fakulteternes strid'
Wilhelm von Humbolt: 'Om den indre og ydre organisation af de højere videnskabelige læreanstalter i Berlin (1809)'
'Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)'