Kurser

Tilbage til oversigtssiden.

Blok 1 - 2007

MatIntro er et obligatorisk kursus, der omhandler al den kalkulus som man skal bruge senere på studiet.
        

Kurset får bedømmelsen 5/5 fordi det var et utrolig godt sammenhængende kursus. Regneøvelserne var godt organiserede og pensum var relevant og interessant.
Jeg har til faget MatIntro lavet en formelsamling, der er blevet udgivet hos forlaget SB, der også står bag Akademisk Boghandel. Den kan købes i bogladen for en ganske rimelig pris, og er efter min egen vurdering uvurderlig at have med til diverse eksaminer.

MatIntro kursusbeskrivelse

Dette kursus handlede primært om at komme i gang med matematik på et lidt højere niveau end gymnasiet. Vigtige ting lært i kurset var komplekse tal, Taylorpolynomier, grænseværdiproblemer, differentialligninger og funktionsundersøgelse af funktioner af flere variable. Brugte lærebøger var:

Bedømmelse i faget var løbende, og vi skulle ugentligt aflevere en tre-opgavers opgave til gennemrettelse, hvoraf kun en af opgaverne blev rettet og givet point for. Jeg har gemt alle disse afleveringer samt bedømmelsen af disse, og de er at finde her. Ud over disse afleveringer havde vi i løbet af kurset to prøver. Mine bedømmelser var som følger:

Hver uge fik vi en ugeseddel med de forskellige ting vi skulle lave og læse for den uge, disse ugesedler er at hente her.

Uge Ugeseddel Ekstratekster
1 Download  
2 Download  
3 Download  
4 Download  
5 Download Vi begynder på Funksjoner av flere variable (link ovenfor)
6 Download  
7 Download Ekstraopgaver
8 Download  
9 Download Tekst om plan og rumintegraler (link ovenfor)