Dokumenter

Tilbage til oversigtssiden.

Kemirapporter fra 1.-3.g

Jeg har her listet alle mine kemirapporter helt fra 1.g op i den rækkefølge som jeg lavede dem i (omvendt kronologisk). Regn med at mange af dem ikke er hverken specielt detaljerede eller for den sags skyld god læsning - men de skulle gerne være nogenlunde korrekte, og jeg har fået en god bedømmelse for dem alle. Til hver rapport skriver jeg lige et par ord om hvad den har handlet om og hvor god den egentlig blev.


Forside

Bjerrumdiagrammer

Formålet med denne rapport er udelukkende at teoretisk karakter, vi ikke kunne få skolensudstyr (pH-metre) til at virke. Af denne grund omhandler denne rapport kun en bunkeudregninger for et teoretisk opstillet forsøg hvor jeg selv bestemmer hvor meget base jegteoretisk har tilsat vores syre, hvorfor jeg selvfølgelig også får det teoretisk bedste resultat isidste ende.

Rapporten er på 8 sider.

Forside

Gascromatografi

Formålet med denne rapport er udelukkende at teoretisk karakter, eftersom skolens udstyrikke virker optimalt. Jeg vil i rapporten forklare hvordan en gascromatograf fungerer oghvordan man kan udføre et forsøg med den, samt hvad man kan bruge sådanne forsøg til i praksis.

Rapporten er på 6 sider.

Forside

Calciumhydroxids molare enthalpi

Formålet med denne rapport er at bestemme calciumhydroxids molare enthalpi. Jeg vil idenne rapport forklare hvad dette begreb er samt forklare og vise hvordan vi fandt værdien.

Rapporten er på 8 sider.

Forside

Calciumindholdet i mælk

Formålet med denne rapport er at bestemme calciumindholdet i mælk. Dette skulle vi gøreved at titrere mælken med en permanganatopløsning efter at have fået calciumet til atreagere med en oxalat-ion for derefter at have opløst stoffet med en syre.

Rapporten er på 12 sider.

Forside

Reaktionshastighed

Formålet med denne rapport er at forklare vores forsøg om reaktionshastighed og endviderebestemme reaktionsordenen for reaktionen vi arbejder med samt udregnehastighedskonstanten for denne samt opstille hastighedsudtrykket for reaktionen.

Rapporten er på 13 sider.

Forside

Cannizzaro reaktionen

Formålet med denne rapport var at eftervise Cannizzaro reaktionen og lære hvordan denneforegår i praksis. For at gøre dette skulle vi selvfølgelig lave en sådan reaktion for derefter atudregne hvor godt vores resultat blev i forhold til det fra teorien optimale resultat.

Rapporten er på 10 sider.

Forside

Bestemmelse af koncentrationen af farvestof i en læskedrik

Formålet med øvelsen var at bestemme hvor stor koncentrationen af et farvestof i endrikkevare var. I vores forsøg valgte vi Bacardi Breezer, der indeholder to forskelligefarvestoffer. Vi skulle kun måle på det ene, og valgte farvestoffet der har E-nummer 102 oghedder tartrazin. Det vi så skulle var at sammenligne absorbanser for farvestoffet vedforskellige koncentrationer og derefter sammenligne med den absorbans vi fandt ved voresBacardi Breezer for at finde hvor stor koncentrationen af farvestoffet var i denne.

Rapporten er på 13 sider.

Forside

Phosphorsyreindholdet i cola

Formålet med øvelsen var at finde phosphorsyreindholdet i en normal cola ved attitrere den potentiometrisk. Desuden skulle vi også finde ud af hvordan phosphorsyresystemet i praksis fungerer ved at titrere både kolorimetrisk og potentiometrisk og dervedfinde ækvivalenspunkter og pKs værdier. Til sidst vil jeg også finde maksimumværdien forphosphorsyre i fødevarer (phosphorsyre har E nummer 338) og finde ud af omcolaproducenten virkelig overholder lovgivningen på området.

Rapporten er på 19 sider.

Forside

Calciumhydroxids oploeselighedsprodukt

Formålet med øvelsen var at finde opløselighedsproduktet for stoffet calciumhydroxid.Dette skulle vi gøre ved at opløse et overskud af calciumhydroxid i vand og tage målinger afkoncentrationen mens ligevægten af bundfaldet og det opløste stof blev stabil. Nårførst koncentrationen af calciumhydroxid i vandet blev konstant kunne vi ud fra denne værdifinde opløselighedsproduktet.

Rapporten er på 12 sider.

Forside

Bestemmelse af vands hårdhed

Formålet med øvelsen var at bestemme den totale hårdhed af drikkevandet på skolensamt bestemme om skolens demineraliserede vand nu også var uden ioner. Vi skulle bådebestemme den permanente og den temporære hårdhed.

Rapporten er på 12 sider.

Forside

Acetylsalicylsyre syntese

Formålet med øvelsen var at fremstille acetylsalicylsyre ved hjælp af salicylsyre ogeddikesyreanhydrid. Acetylsalicylsyre er det virksomme stof i hovedpinepiller som f.eks. kodimagnyler.

Rapporten er på 10 sider.

Forside

Fedtstofs iodtal

Formålet med øvelsen var at bestemme iodtallet for et fedtstof. Dette skulle vi gøreved at addere brom (som en erstatning for iod der har en meget langsommere reaktion) tilfedtstoffet og se hvor mange gram iod der i så fald kunne adderes til 100 gram affedtstoffet.

Rapporten er på 6 sider.

Forside

Fedtstofts forsæbningstal

Formålet med øvelsen var at bestemme forsæbningstallet for et fedtstof. Dette skullegøres ved et forsøg med planteolie og KOH, og vi skulle så finde ud af hvor mange mgKOH der bruges til at forsæbe 1 g af fedtstoffet.

Rapporten er på 8 sider.

Forside

Estersyntese

Denne rapport omhandler dannelsen af en ester ved en kondensation af en alkohol og en syre.

Rapporten er på 8 sider.

Forside

Oxidation af alkohol

Rapport opmhandlende oxidation af 1- og 2-propanol ved brug af sølvspejl, Fehlings test og Tollens prøve.

Rapporten er på 10 sider.

Forside

Magnesiums molarmasse

Rapport fra 1.g hvor vi skulle finde molarmassen af magnesium ved hjælp af et specieltmåleapparat, et Hayduck måleapparat.

Rapporten er på 7 sider.

Forside

Molær koncentration

Rapport fra 1.g, hvor vi skulle finde den molære koncentration af natriumhydroxid og eddikesyre i en normal husholdsningseddike ved hjælp af en titrering. Til sidst skulle vi også finde ud af hvad selve eddikesyren i eddiken kostede per liter.

Rapporten er på 7 sider.

Forside

Saltindhold i rugbrød

Rapport fra 1.g hvor vi ved hjælp af en titrering forsøger at finde saltindholdet i nogle krummer fra et rugbrød.

Rapporten er på 5 sider.

Forside

Natrons reaktion ved opvarmning

Rapport fra 1.g omhandlende hvordan natron reagerer kemisk når man varmer det op.

Rapporten er på 5 sider.