Kurser

Tilbage til oversigtssiden.

Blok 4 - 2010

Computerfysik er et fysikkursus der primært handler om simuleringer af fysiske systemer. Man bruger programmeringssprog som fortran til at lave programmer der udregner fysiske situationer.
        

Kurset får kun 1/5 fordi det bare var for rodet - jeg kan ikke anbefale andre at tage det af nogen grund, tag hellere bare DatF alene! Opgaverne var rodede og der var ikke ordentlig styr på tingene, eksamen var specielt et enormt rod.

Computerfysik kursusbeskrivelse

I kurset blev brugt de to bøger der også bruges i DatF kurset for at lære fortran. Videre bruges en bog om numeriske metoder:

Til hver forelæsning var der desuden en bunke forelæsningsnoter. En oversigt over hvad vi lavede i kurset kan ses i tabellen nedenfor:

Dato Noter Slides Emne
19.04.2010 Hent Hent Introduktion til kurset og programmerne der skal bruges
21.04.2010 Hent Hent Hydrogen, afrundingsproblemer i numeriske udregninger
26.04.2010 Hent Hent Ionisering, løsning af implicitte ligninger
28.04.2010 Hent Hent Interpolering mellem punkter
03.05.2010 Hent Hent Integration vha. bl.a. interpolering
05.05.2010 Hent Hent Programmering generelt
10.05.2010 Hent Hent Projekt 1: Arbejdsintegraler og vejintegraler
12.05.2010 Hent   Projekt 1 fortsat
17.05.2010 Hent Hent Fourier og wavelets transformationer
19.05.2010 Hent Hent Singular value decomposition løsningsmetode
26.05.2010 Hent Hent Simulation af Lorenz attraktoren
31.05.2010 Hent Hent Løsning af Schrödingerligningen
02.06.2010 Hent Hent Eksperimenter med magnetisk relaksation
07.06.2010 Hent Visualisering med Paraview og IDL
09.06.2010 Hent Projekt 2: Visualisering af store datasæt
14.06.2010 Projekt 2 fortsat
16.06.2010 Projekt 2 fortsat

Det endelige projekts færdige form var en wiki-side, der kan ses her.